Agnieszka Pyrkowska

Fundacja Przestrzeń Filmowa, media2.pl, Medousa sp. z o. o.
Wiceprezes Fundacji Przestrzeń Filmowa, kierowniczka serwisu media2.pl, Online Marketing Manager w Medousa sp. z o. o.

Agnieszka Pyrkowska – wiceprezes Fundacji Przestrzeń Filmowa, kierowniczka serwisu media2.pl, Online Marketing Manager w Medousa sp. z o. o.

Pracowała jako Bussiness Development Manager w Nextweb Ventures Sp. z o.o., Project Manager w Blomedia Sp. z o.o., asystentka red. nacz.i dziennikarka w
DD Media Sp. z o.o. oraz asystentka w Departamencie Sprzedaży PTE BIG Banku Gdańskiego S.A.