Bogdan Koroluk

Ve Interactive Poland
Head od Account Management, Ve Interactive Poland
Head od Account Management, Ve Interactive Poland.
Specjalista w zakresie analizy ścieżki konsumenckiej oraz profilowania behawioralnego użytkowników. W Ve Interactive zarządza zespołem konsultantów zajmujących sięm.in. konfiguracją i optymalizacją zintegrowanych kampanii marketing automation.