Grzegorz Wolański

Współorganizator Auli w sezonie 2008/2009, inicjator niefunkcjonujących już Bachanaliów IT.

Grzegorz Wolański – współorganizator Auli w sezonie 2008/2009, inicjator niefunkcjonujących już Bachanaliów IT.

Grzegorz Wolański