Paweł Mazurek

TogetherData
Board Member - Head of Sales

Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Studiów
podyplomowych Marketing Internetowy SGH.

Wykładowca specjalności Marketing
Interaktywny na Uczelni Łazarskiego w Warszawie – wyszkolił studentów, pracujących
obecnie w wielu spółkach sektora.

Od kilkunastu lat zajmuje się wspieraniem spółek w ekspansji zagranicznej – od dziewięciu lat specjalizuje się w branży marketingu internetowego, Big Data i e-commerce.

Może pochwalić się doświadczeniem zdobywanym podczas pracy na rzecz polskich spółek w regionie EMEA.

Jego praktyczne i akademickie doświadczenie pozwala oceniać potencjał organizacji do rozwoju międzynarodowego, typować polskie innowacyjne produkty do ekspansji na rynkach zagranicznych.

Specjalizuje się w budowaniu produktów i struktur sprzedażowych organizacji do skutecznej ekspansji międzynarodowej zarówno w startupach jak i dojrzałych organizacjach.