Piotr Dębek

Inwestor VC

Rynkiem kapitałowym, dotyczącym akcji i obligacji zajmuję się od 2003 roku. Od 2006 roku pracuję przy transakcjach dotyczących spółek niepublicznych, nie związanych z giełdą.

W okresie 2006-2010 zajmowałem się transakcjami dotyczącymi dojrzałych spółek z branży logistycznej, ale także powstania pierwszego głównego dystrybutora rozwiązań Apple w Polsce oraz kilku punktów iSpot w Warszawie i w innych miastach Polski.

Od 2010 r. zajmowałem się spółkami innowacyjnymi w związku z zarządzaniem funduszem założonym przy udziale KFK. Cel moich działań wiązał się ze wskazaniem projektów, interesujących fundusz z punktu widzenia oczekiwanego zwrotu z inwestycji.

W związku z moim doświadczeniem proponuję pomoc w stworzeniu biznes planów, które mogą zainteresować fundusze z segmentu 3.1 lub współzałożone przez KFK.

Kluczowe w mojej ocenie jest przedstawienie czynników, które mogą spowodować zainteresowanie funduszy zagranicznych.