Zbigniew Krzewiński

Doktor nauk ekonomicznych, menedżer inwestycyjny SpeedUp Group — specjalistycznego funduszu kapitału zalążkowego wspierającego wdrażanie nowych technologii informatycznych, koordynator wielu projektów skierowanych na wspieranie startupów w branży IT m. in. TechShow w Poznaniu, w latach 2007–2008 organizator cyklu spotkań Startup–IT na Politechnice Poznańskiej oraz polskiej edycji międzynarodowego programu — Rising Stars,…

Doktor nauk ekonomicznych, menedżer inwestycyjny SpeedUp Group — specjalistycznego funduszu kapitału zalążkowego wspierającego wdrażanie nowych technologii informatycznych, koordynator wielu projektów skierowanych na wspieranie startupów w branży IT m. in. TechShow w Poznaniu, w latach 2007–2008 organizator cyklu spotkań Startup–IT na Politechnice Poznańskiej oraz polskiej edycji międzynarodowego programu — Rising Stars, propagator międzynarodowego konkursu Imagine Cup, organizator kilkunastu konkursów dla nowych firm w branży IT, specjalista w zakresie PR i brandingu projektów technologicznych m.in. dla Centrum Innowacji Microsoft i Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, w 2007 roku współorganizował Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny — w 2006 i 2007 roku odpowiedzialny za merytoryczną koordynację projektów zogniskowanych na wspieranie firm w ramach Klastra tj. ICTWielkopolska czy Branżowy Punkt Kontaktowy dla 7 PR oraz przygotowanie koncepcji Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych — konsorcjum Politechniki Poznańskiej i Poznańskiego Centrum Superkomputerowo–Sieciowego. W ramach SpeedUp Group specjalizuje się w ewaluacji projektów i przygotowaniu ich do inwestycji.