Building cloud ecosystem. O potędze i wyzwaniach rozwiązań all-in-one. Synerise Case Study