2010.07.07

MamStartup.pl – wspracie dla nowych pomysłów

Mam Startup to projekt agencji interaktywnej Autentika, który ma pomóc w obniżaniu bariery wejścia na rynek dla nowych pomysłów opartych o technologie internetowe. Autentika wychodzi z założenia, że często największym kosztem nowych start-upów jest stworzenie funkcjonalnego serwisu www na którym…

Mam Startup to projekt agencji interaktywnej Autentika, który ma pomóc w obniżaniu bariery wejścia na rynek dla nowych pomysłów opartych o technologie internetowe.
Autentika wychodzi z założenia, że często największym kosztem nowych start-upów jest stworzenie funkcjonalnego serwisu www na którym opiera się idea biznesu. Mam Startup ma rozwiązać ten problem wykorzystując zaplecze i zasoby agencji.
Najlepsze biznesowo pomysły zgłoszone na stronie MamStartup.pl otrzymają wsparcie na etapie koncepcji, strategii i technologii – w zamian za część udziałów w przedsięwzięciu.