Mirosław Wróblewski

Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego

Radca prawny. Od 2007 r. pełni funkcję dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Zajmuje się m.in. ochroną prawa do prywatności, ochroną danych osobowych, dostępem do informacji publicznej.

Jest autorem 50 artykułów i publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, międzynarodowego, europejskiego oraz ochrony praw człowieka. Członek zarządu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej w Wiedniu (Fundamental Rights Agency; FRA). Od grudnia 2014 r. także członek 4 osobowej Komisji Wykonawczej FRA.