Adam Jakimowicz

Politechnika Białostocka
koordynator części cyfrowej projektu "Ścieżki 3Dostępu" - przeniesienia zabytków w świat 3D, i prezentację ich w formie wirtualnej.

Adam Jakimowicz – dr inż arch, absolwent Politechniki Białostockiej (1991), doktorat na Politechnice Warszawskiej w 2000 r, stypendysta The British Council (Uniwersytet w Portsmouth, 1995) i EU Phare (Instytut Berlage, Amsterdam, 1997).

Pracownik naukowy Wydziału Architektury PB, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych w dziedzinach: komputerowe wspomaganie projektowania, kompozycja architektoniczna, media cyfrowe w projektowaniu. Od 2006 r. zaangażowany w program seminariów o tematyce „practice based research” w Sint-Lucas w Brukseli (senior professor 2007 – 2012) i KU Leuven (visiting professor 2012 – 2014).