Alek Tarkowski

Centrum Cyfrowe
Dyrektor
Alek Tarkowski (1977). Doktor socjologii, dyrektor Centrum Cyfrowego, organizacji tworzącej narzędzia i metodologie wykorzystania technologii cyfrowych dla zaangażowania i zmiany społecznej. Współzałożyciel projektu Creative Commons Polska, Koalicji Otwartej Edukacji oraz stowarzyszenia Communia, zajmującego się reformą prawa autorskiego w Europie. Członek komitetu sterującego Internet Governance Forum Polska. Doradza Creative Commons na stanowisku European Policy Fellow. W latach 2008-2011 członek Zespołu Doradców Strategicznych przy Prezesie Rady Ministrów, odpowiedzialny za kwestie dotyczące społeczeństwa cyfrowego. Współautor raportu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów „Polska 2030” oraz Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju do 2030 roku. Zajmuje się rzecznictwem na rzecz odpowiedniej regulacji internetu i technologii cyfrowych, w tym kwestiami własności intelektualnej, kompetencji i edukacji cyfrowej, dostępności danych i  zasobów publicznych.