Andrzej Paczuski

Uznany ekspertem z zakresu doradztwa podatkowego na rzecz podmiotów z sektora finansowego oraz sektora nieruchomości

Andrzej Paczuski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu
Warszawskiego, a także licencjonowanym doradcą podatkowym. W 2003 roku
Andrzej uzyskał tytuł Executive MBA na Uniwersytecie Illinois. Ukończył kurs
dla doradców inwestycyjnych.

Andrzej jest uznanym ekspertem z zakresu doradztwa podatkowego na rzecz
podmiotów z sektora finansowego oraz sektora nieruchomości. Andrzej jest
autorem monografii pt. „Opodatkowanie dochodów kapitałowych osób prawnych”,
wydanej przez Wydawnictwo C.H. Beck oraz wielu artykułów dotyczących
opodatkowania instytucji finansowych, publikowanych w prasie polskiej, jak i
zagranicznej.

W Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego organizowanym przez „Rzeczpospolitą”, głosami innych doradców podatkowych Andrzej został wybrany w 2008 i 2009 roku najlepszym doradcą podatkowym w Polsce świadczącym usługi na rzecz sektora finansowego. W 2007 roku, w tym samym rankingu został uznany za jednego z trzech najlepszych doradców w kategorii optymalizacji podatkowej.