Anna Danilewicz

Muzeum Wojska w Białymstoku
Menadżerka i animatorka kultury, koordynatorka i producentka szeregu projektów edukacyjnych, artystycznych i społecznych.

Anna Danilewicz – menadżerka i animatorka kultury, kierownik Działu Edukacji i Obsługi Wystaw w Białymstoku. Absolwentka European Diploma for Cultural Project Management oraz międzynarodowego programu dla operatorów kultury NCK (certyfikowany konsultant NCK w zakresie tworzenia analiz strategicznego rozwoju instytucji kultury). Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2013).

Koordynator m.in. programu „Wyrwa w pamięci” (razem z M. Kozińskim), nagrodzonego nagrodą Sybilli (2014) i „Ścieżki 3Dostępu” (2014). Współpracuje z Association Marcel Hicter pour la Démocratie culturelle ASBL z Brukseli. Prowadziła autorskie warsztaty w ramach Borderland Summer School 2012-2013 (Fundacja Pogranicze) oraz Visegrad Academy of Cultural Management (Stowarzyszenie Villa Decius). Koordynatorka i producentka szeregu projektów edukacyjnych, artystycznych i społecznych.