Anna Rak

Trio Legal Snażyk Granicki
Starszy Prawnik w kancelarii Trio Legal Snażyk Granicki

Anna Rak specjalizuje się w postępowaniach sądowych i arbitrażowych, zarówno krajowych jak i międzynarodowych (w tym w sporach inwestycyjnych) oraz mediacji, ze szczególnym uwzględnieniem sporów gospodarczych, a także w prawie ochrony informacji i danych osobowych. Zajmuje się również zagadnieniami związanymi z prawem ochrony konkurencji i prawem korporacyjnym.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w dziale prawnym spółki amerykańskiej grupy z branży płatności elektronicznych oraz w działach procesowych renomowanych polskich kancelarii, gdzie zajmowała się sporami gospodarczymi, w szczególności budowlanymi (w tym kontraktami FIDIC) przed sądami powszechnymi oraz trybunałami arbitrażowymi. Doradzała w zakresie prawa ochrony informacji i danych osobowych, prawa ochrony konkurencji i konsumentów spółkom m. in. z sektora instytucji finansowych, e-commerce, budowlanego i przemysłowego. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów zagranicznych (w języku angielskim i niemieckim).

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Niemieckiego przy Wydziale Prawa i Administracji UW oraz Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Członek Arbitrażowego Forum Młodych przy SAKIG.

Posługuje się biegle językiem niemieckim i angielskim oraz językiem hiszpańskim w stopniu zaawansowanym.