Barbara Sołtysińska

LifeTube
Współtwórca, Prezes Zarządu LifeTube
Współtwórca, Prezes Zarządu LifeTube
Przez 7 lat związana z branżą PR, pełniła funkcję prezesa agencji Livebrand PR Communications, a wcześniej była związana z Grupą MSL – najpierw z Ciszewski MSL jako dyrektor strategiczny i zastępca dyrektora zarządzającego, a później odpowiadała za agencję MSL Warsaw.
Projekty, które realizowała i nadzorowała, zostały uhonorowane licznymi nagrodami – polskimi i międzynarodowymi, m.in. Złotymi Spinaczami, nagrodami Golden Drum, tytułem Projektu PR Roku, Magellan Award, SABRE Awards, Kreaturą i innymi. Swoją wiedzą dzieli się podczas prowadzonych szkoleń oraz wykładów m.in. na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Warszawskiej Szkole Reklamy.