Dariusz Bogucki

Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego
Kontraktowy wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr inż. Dariusz Bogucki – kontraktowy wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Jako ekspert współpracował z Centrum Projektów Informatycznych. Pełnił funkcję Dyrektora ds. sektora publicznego w EFICOM S.A. Pracował jako Dyrektor Departamentu Informatyki w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Rejestrów, Dyrektora Biura Administracyjno-Finansowego oraz Krajowego Koordynatora.
W Ministerstwie Nauki i Informatyzacji kierował Departamentem Społeczeństwa Informacyjnego.