Dmitrij Żatuchin

DOOK, Edustation.p
Prowadzi firmę DOOK specjalizującą się w aplikacjach internetowych, jest partnerem przedsięwzięcia Edustation.pl

Dmitrij Żatuchin –  prowadzi firmę DOOK specjalizującą się w aplikacjach internetowych, jest także partnerem przedsięwzięcia Edustation.pl – polskiej platformy edukacji online. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, obecnie realizuje przewód doktorski pt. Metody automatycznej analizy interfejsów webowych, autor kilkunastu publikacji naukowych. Miłośnik rocka. Żonaty. Szkodliwych nałogów nie posiada.