Dominik Modrzejewski

PKO Bank Polski
Ekspert w Biurze Bankowości Mobilnej PKO Banku Polskiego.

Dominik Modrzejewski  –  ekspert w Biurze Bankowości Mobilnej PKO Banku Polskiego. Członek zespołu projektowego IKO, zajmującego się wdrożeniem rynkowym innowacyjnej aplikacji mobilnej łączącej funkcje bankowości mobilnej z możliwością dokonywania płatności mobilnych. Odpowiedzialny za koordynację komunikacji i sprzedaży aplikacji, a także rozbudowę sieci akceptacji IKO. Wcześniej dziennikarz ekonomiczny i specjalista ds. PR. Absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim i finansów w Szkole Głównej Handlowej.