Emil Stępień

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Dyrektor Działu Regionalizacji w Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Emil Stępień – Dyrektor Działu Regionalizacji w Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.