Emil Stępień

Dyrektor Działu Regionalizacji w Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Emil Stępień – Dyrektor Działu Regionalizacji w Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Wystąpienia