Ewa Szlachetka

Wierzbowski Eversheds
Partner w kancelarii Wierzbowski Eversheds. Kieruje zespołem fuzji i przejęć (M&A)

Ewa Szlachetka jest partnerem w kancelarii Wierzbowski Eversheds. Kieruje zespołem fuzji i przejęć (M&A).

Jest adwokatem z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, zdobywanym w renomowanych kancelariach. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, obsłudze prawnej transakcji fuzji i przejęć, w tym przejęć spółek publicznych oraz w restrukturyzacji grup kapitałowych. Obsługuje również transakcje prowadzone przez fundusze typu Private Equity i Venture Capital.

W 1998 roku ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiowała także w Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego prowadzonym przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Uniwersytetem Cambridge. Ponadto jest absolwentką studiów podyplomowych w zakresie międzynarodowego prawa handlowego na Uniwersytecie Kent w Canterbury w Wielkiej Brytanii, gdzie w 1999 roku uzyskała tytuł LL.M. z wyróżnieniem.

Jest autorką licznych publikacji oraz prelegentką na konferencjach i warsztatach poświęconych zagadnieniom prawa spółek oraz rynków kapitałowych, w tym przejęciom spółek publicznych oraz metodom obrony przed wrogim przejęciem.