Izabella Murawska

Billon
Head of PR & Communication
Od 2015 w fintechu Billon, odpowiedzialna za launch spółki w Wielkiej Brytanii i pierwszy projekt blockchain na masową skale w Polsce. Za nowy cel przyjęła komunikację i edukację technologii blockchain w Polsce, zwłaszcza wśród kobiet.  Prelegent i ewangelistka tematów blockchainowych na pograniczu biznesu, kontrollingu finansowego, audytu i sprawozdawczości finansowej.
Dyplom MBA i certyfikat CPA (odpowiednik biegłego rewidenta) zdobyła w Nowym Jorku. Po ponad 15 latach w USA i 10-letniej karierze w sektorze finansowym na Wall Street jako audytor, kontroler finansowy i dyrektor finansowy w funduszach inwestycyjnych, powróciła do korzeni, do Polski.