Jakub Lewandowski

Lewandowski i Rogowski Radcowie Prawni I Adwokaci
Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim oraz aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim oraz aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Od 2006 r. związany z branżą IT/ICT. Pracował na rzecz jednej z największych międzynarodowych firm informatycznych działających w Polsce, gdzie był bezpośrednio zaanagażowany w realizację szeregu projektów na rzecz sektora publicznego oraz prywatnego. Odpowiadał również za ochronę informacji oraz kontakty z regulatorami.

Aktywnie uczestniczy w pracach Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w obszarach prawa autorskiego i własności intelektualnej (ze szczególnym uwzględnieniem opłat od nośników i urządzeń), ochrony informacji prawnie chronionych, informatyzacji administracji publicznej oraz problematyki usług elektronicznych.