Jarosław Kowalski

Jarosław Kowalski (1966) od wielu lat jest związany i aktywnie uczestniczy w rozwoju polskiej branży informatycznej, nie tylko na niwie zawodowej, ale także społecznej, organizacyjnej i publicystycznej. Od 17 lat jest związany zawodowo z firmami bądź to produkującymi lub wdrażających oprogramowanie, bądź to używającymi nowoczesnych technologii. Ponadto od ponad dwudziestu…

Jarosław Kowalski (1966) od wielu lat jest związany i aktywnie uczestniczy w rozwoju polskiej branży informatycznej, nie tylko na niwie zawodowej, ale także społecznej, organizacyjnej i publicystycznej. Od 17 lat jest związany zawodowo z firmami bądź to produkującymi lub wdrażających oprogramowanie, bądź to używającymi nowoczesnych technologii. Ponadto od ponad dwudziestu lat współpracuje z prasą komputerową, a także udziela się społecznie i zawodowo w organizacjach związanych z branżą teleinformatyczną, takich jak Internet Society (członek komisji rewizyjnej ISOC Polska), Polskie Towarzystwo Użytkowników Novell (PTUN), Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (członek grup zadaniowych PIIT), Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (przedstawiciel firmy Novell w KIGEiT), Koalicja na Rzecz Otwartych Standardów (współzałożyciel i członek komitetu sterującego KROS), Stowarzyszenie Linux Profesjonalny (współzałożyciel i członek SLP) i Polish Linux Users Group (PLUG), jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI). Jako dyrektor zarządzający polskiego oddziału firmy Novell buduje m. in. relacje z innymi producentami oraz partnerami technologicznymi, szkoleniowymi czy handlowymi działającymi w Polsce.