Karolina Stawowska

Wierzbowski Eversheds
Kieruje zespołem prawa podatkowego w kancelarii Wierzbowski Eversheds

Karolina Stawowska jest licencjonowanym doradcą podatkowym. W kancelarii Wierzbowski Eversheds kieruje zespołem prawa podatkowego. Karolina posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze klientów z sektora markowych produktów konsumpcyjnych, handlu i dystrybucji, pracowała również w zespole fuzji i przejęć. W tym ostatnim była odpowiedzialna m.in. za podatkową obsługę transakcji prowadzonych przez fundusze typu Private Equity i Venture Capital, restrukturyzacje grup kapitałowych, opracowanie podatkowo efektywnych struktur nabycia i finansowania inwestycji, jak i podatkowo optymalnych sposobów zbycia przedsiębiorstw, akcji i udziałów przez inwestorów korporacyjnych i indywidualnych.

Karolina jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Prawa Finansowego, International Business and Trade Law Program organizowanego przez Columbia School of Law oraz Podyplomowego Studium Finanse i Opodatkowanie Przedsiębiorstw organizowanego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.