Katarzyna Błeszyńska

Uniwersytet Warszawski
Radca Prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.

Radca Prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Prowadzi ćwiczenia z prawa autorskiego oraz podstaw prawa dla dziennikarzy.

Od roku 2001 związana z Zakładem Prawa Prasowego w Instytucie Dziennikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, gdzie odbyła studia doktoranckie. W roku 2006 obroniła pracę doktorską pt.: „Redakcja utworu w prasie drukowanej w kontekście ograniczeń praw autorskich”. Publikowała w Studiach Medioznawczych i dzienniku Rzeczpospolita.

W latach 1997-2004 zajmowała się dziennikarstwem telewizyjnym, prowadząc m.in. program informacyjny „Wieści polonijne” w TVP Polonia.

Czynnie wykonuje zawód radcy prawnego w kancelarii prawnej, prowadząc w szczególności sprawy z zakresu prawa autorskiego, prasowego i rodzinnego.