Krzysztof Bełech

SATUS Venture
Przedsiębiorca, inwestor i innowator. Prezes Zarządu oraz założyciel SATUS Venture Sp. z o.o. Absolwent Politechniki Krakowskiej.

Przedsiębiorca, inwestor i innowator. Prezes Zarządu oraz założyciel SATUS Venture Sp. z o.o. Absolwent Politechniki Krakowskiej.

Posiada liczne certyfikaty i licencje rynku kapitałowego, podpisane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i Giełd. Po ukończeniu studiów zdobył doświadczenie w zarządzaniu inwestycjami, pracował jako makler, dyrektor handlowy oraz prowadził własną firmę konsultingową.

Jest autorem kilku książek, wytycznych i modeli do przygotowania oraz oceny inwestycji np. dla Ministerstwa Gospodarki, Urzędów Marszałkowskich, funduszy ochrony środowiska i instytucji otoczenia biznesu.