Krzysztof Izdebski

ePaństwo
ePaństwo

Prawnik i aktywista społeczny. Od wielu lat zajmuje się jawnością i przejrzystością życia publicznego.

Szczególne interesuje się  wzajemnymi relacjami różnych praw człowieka, dóbr i interesów.

Uważa, że jawność służy w pierwszym rzędzie demokracji, a dopiero później technologiom życia codziennego.