Łukasz Dziedzic

Urodzony 1967 w drugiej połowie lipca. Projektuje litery, czasem coś innego.

Urodzony 1967 w drugiej połowie lipca. Projektuje litery, czasem coś innego.