Łukasz Skrzypek

IPLEX S.A
Wiceprezes zarządu IPLEX S.A.

Łukasz Skrzypek – wiceprezes zarządu IPLEX S.A.