Maciej Kowalczyk

Maciej Kowalczyk – Dyrektor inwestycyjny w Enterprise Venture Fund.

Maciej Kowalczyk – Dyrektor inwestycyjny w Enterprise Venture Fund.