Marcin Majewski

Marcin Majewski, lat 33 Członek Zarządu BBI Seed Fund Sp. z o. o. Magister ekonomii, Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydziału Ekonomicznego, Absolwent Europejskiego Studium Samorządowego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 2000 do 2002 r. pracował jako analityk w firmie konsultingowej, a następnie w Domu Maklerskim BMT S.A. w…

Marcin Majewski, lat 33 Członek Zarządu BBI Seed Fund Sp. z o. o.

Magister ekonomii, Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydziału Ekonomicznego, Absolwent Europejskiego Studium Samorządowego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Od 2000 do 2002 r. pracował jako analityk w firmie konsultingowej, a następnie w Domu Maklerskim BMT S.A. w departamencie doradztwa dla przedsiębiorstw. Założyciel i członek zarządu firmy konsultingowej IMPERA Consulting Sp. z o.o. prowadzącej doradztwo gospodarcze między innymi dla projektów typu seed i start-up. W latach 2003-2005 był członkiem zarządu i dyrektorem generalnym spółki, która skutecznie skomercjalizowała innowacyjny produkt oparty na polskim zgłoszeniu patentowym. W okresie 2006-2008 był menadżerem inwestycyjny w funduszu inwestycyjnym BBI Capital NFI S.A. odpowiedzialnym za stworzenie i realizację strategii pozyskiwania projektów biznesowych opartych na innowacyjnych technologiach, odpowiedzialny również za współtworzenie strategii biznesowych dla spółek portfelowych. Od 2007 r. Członek Zarządu BBI Seed Fund Sp. z o.o. – firmy zarządzającej funduszem typu private equity/ venture capital (PE/VC) o kapitalizacji 60 mln zł (pierwszy w Polsce działający fundusz VC dedykowany inwestycjom w innowacyjne projekty typu seed/ start-up wsparty w konkursie organizowanym przez Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A., który jest odpowiedzialny za wdrażanie Działania 3.2. PO IG), odpowiedzialny za analizę ponad 230 innowacyjnych projektów biznesowych, 2 zrealizowane inwestycje w spółki start-up z obszaru nowych technologii.

Posiada doświadczenie w zakresie przeprowadzania transakcji inwestycyjnych, doradztwa strategicznego, komercjalizacji projektów biznesowych typu seed i start-up, zarządzania przedsiębiorstwami, oceny projektów inwestycyjnych, wyceny przedsiębiorstw.

Pełni funkcję członka rady nadzorczej Billbank Sp. z o. o.