Marcin Matuszewski

Marcin Matuszewski zajmował różne pozycje managerskie m. in. w Nokia Ventures Organization, Nokia Research Center i Nokia Office of the CTO w Finlandii gdzie pracował nad najnowszymi rozwiązaniami internetowymi i mobilnymi. Od kilku miesięcy w Polsce Marcin Matuszewski jest Partnerem w funduszu venture capital (Future Invest) gdzie ocenia projekty polskich…

Marcin Matuszewski zajmował różne pozycje managerskie m. in. w Nokia Ventures Organization, Nokia Research Center i Nokia Office of the CTO w Finlandii gdzie pracował nad najnowszymi rozwiązaniami internetowymi i mobilnymi. Od kilku miesięcy w Polsce Marcin Matuszewski jest Partnerem w funduszu venture capital (Future Invest) gdzie ocenia projekty polskich firm innowacyjnych w branży nowych technologii ze szczególnym ukierunkowaniem na Internet i rozwiązania mobilne. Marcin Matuszewski zasiada także w organie nadzorczym Consumer Communication and Networking Conference (CCNC) w Las Vegas oraz zajmuje stanowisko General Chair i współorganizuje następną edycje konferencji. Marcin Matuszewski dawał wykłady na uczelniach i konferencjach w USA (miedzy innymi na MIT), w Finlandii, Chinach w tym w Hong Kongu, Japonii oraz Australii. Jest współwydawcą magazynu International Journal of Information Systems oraz członkiem zespołu wydawniczego International Journal of Information and Decision Systems.