Mariusz Turski

AIP Seed Capital
Dyrektor Zarządzający w AIP Seed Capital

Współzałożyciel i członek zarządu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.

Współtwórca organizacji Studenckie Forum Business Centre Club.

Zajmuje się zarządzaniem portfelem AIP Seed Capital.