Michał Bańka

PARP
Dyrektor Departamentu Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu

dr Michał Bańka – doktor nauk ekonomicznych z zakresu zarządzania Politechniki Warszawskiej (2008 r.). Od 2008 r. Zastępca Dyrektora, a następnie Dyrektor Departamentu w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Odpowiada za rozwój ekosystemu start-upowego, w szczególności funduszy seed (70) i ich inwestycji w start-upy (1000+), akceleratorów, inkubatorów, platform startowych oraz sieci aniołów biznesu.

Pomysłodawca oraz zarządzający Funduszem Pożyczkowym Wspierania Innowacji (100 mln zł) dedykowanego start-upom z udziałem aniołów biznesu, funduszy podwyższonego ryzyka typu venture capital.

Odpowiedzialny za wspieranie firm w drodze na Giełdę Papierów Wartościowych, NewConnect, emisję obligacji przedsiębiorstw na rynku Catalyst. Istotnym obszarem działalności jest także udzielanie wsparcia dla klastrów oraz Instytucji Otoczenia Biznesu świadczących usługi proinnowacyjne i popularyzujące wiedzę, a także korzyści wynikające z ochrony własności intelektualnej.

Współfinansuje działalność sieci ośrodków EEN oraz Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej przy Związku Banków Polski.