Michał Olędzki

PKO Bank Polski
Specjalista w Biurze Bankowości Mobilnej PKO Banku Polskiego

Michał Olędzki  –  specjalista w Biurze Bankowości Mobilnej PKO Banku Polskiego. Ukończył (2010 r.) studia magisterskie (specjalność public relations) na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. W wolnych chwilach prowadzi tam zajęcia dydaktyczne o mediach społecznościowych i przygotowuje rozprawę doktorską. Studiował także na Northeastern Illinois University w Chicago. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał jako dziennikarz oraz PR-owiec, ostatnio jednak mocno związany z branżą interaktywną, social media i mobile marketingiem. W Biurze Bankowości Mobilnej odpowiedzialny m.in. za komunikację z użytkownikami aplikacji mobilnej IKO oraz udostępnienie IKO klientom Inteligo.