Michał Przepiera

Urząd Miasta Szczecin
Wiceprezydent Szczecina

Dyrektor Biura Strategii Urzędu Miasta Szczecin odpowiada m.in. za wdrażanie strategii rozwoju Miasta oraz Wieloletni Plan Rozwoju Miasta.