Patrycja Czak

OPCOM
PR Manager

Związana jest z branżą reklamową i marketingową od 8 lat. Specjalizuje się w działaniach z zakresu marketingu wewnętrznego, implementacją marketingu zewnętrznego, tworzeniem strategii komunikacji marek oraz wprowadzaniem ich na nowe rynki.
Członek Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Ukończyła studia z zakresu socjologii, komunikacji społecznej i PR, marketingu i zarządzania. W OPCOM pełni funkcję Public Relations Managera.