Paweł Majchrzak

Far & Wide Sp. z o.o., Klient Nasz Pan, PO - maszyny i urządzenia
Projekt "Blisko". Współzałożyciel Far & Wide Sp. z o.o. i Klient Nasz Pan. Partner w PO - maszyny i urządzenia

Paweł Majchrzak – Projekt „Blisko”. Współzałożyciel Far & Wide Sp. z o.o. i Klient Nasz Pan. Partner w PO – maszyny i urządzenia.