Sebastian Nowicki

Pelixar S.A.
W spółce Pelixar S.A. jestem dyrektorem operacyjnym odpowiedzialnym za strategię, kierunki rozwoju, budowę wizerunku i komunikację marki. Moje doświadczenie branżowe to: 8lat – budowa specjalistycznych dronów, 6lat – szkolenia dronowe, 5lat – praca jako ekspert przy tworzeniu i konsultacjach krajowego oraz unijnego prawa lotniczego, 4-lata uczestnictwo w dronowych projektach B+R,…

W spółce Pelixar S.A. jestem dyrektorem operacyjnym odpowiedzialnym za strategię, kierunki rozwoju, budowę wizerunku i komunikację marki.

Moje doświadczenie branżowe to: 8lat – budowa specjalistycznych dronów, 6lat – szkolenia dronowe, 5lat – praca jako ekspert przy tworzeniu i konsultacjach krajowego oraz unijnego prawa lotniczego, 4-lata uczestnictwo w dronowych projektach B+R, 2-lata wdrożenia systemów bezzałogowych.

Moje kluczowe doświadczenie pośrednie to: wsparcie początków rozwoju firm Tomas Sport, Op1, Slidekamera, Majesty, Airborn, aiRPAS.

Pelixar to wdrożenia systemów bezzałogowych i sprzedaż specjalistycznych dronów.
Aktualnie kończymy etap akceleracji i przy wsparciu zewnętrznego podmiotu wchodzimy w komercjalizację opracowanych rozwiązań.

Jako spółka jesteśmy po rundzie finansowania preCEDD na Beesfund, w trakcie Emisji Celowej na wkład własny do dotacji B+R oraz rozpoczęliśmy prace nad pozyskaniem rundy finansowania CEED.A