Tomasz Czapliński

Partner Zarządzający SpeedUp Group, Prezes Zarządu LMS Invest – funduszu specjalizującego się w inwestycjach na wczesnym etapie działania przedsiębiorstw. Doktorant na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w konsultingu strategicznym jak i przy realizacji wielu przedsięwzięć internetowych. Realizował projekty doradcze zarówno dla mikro- jak i dla…

Partner Zarządzający SpeedUp Group, Prezes Zarządu LMS Invest – funduszu specjalizującego się w inwestycjach na wczesnym etapie działania przedsiębiorstw. Doktorant na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w konsultingu strategicznym jak i przy realizacji wielu przedsięwzięć internetowych. Realizował projekty doradcze zarówno dla mikro- jak i dla największych przedsiębiorstw. Specjalizuje się w due dilligence, modelowaniu działalności, prognozach finansowych i wycenie przedsiębiorstw.