Tomasz Tybon

Director of Sales and Marketing @ Dreamcommerce

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 2005 roku zawodowo związany ze sprzedażą, a od 2008 ze szczególnym naciskiem na sprzedaż z wykorzystaniem Internetu (e-commerce). Ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe w rozpoznawaniu potrzeb, projektowaniu i dostarczaniu skutecznych rozwiązań w handlu detalicznym oraz branży internetowej, w oparciu o zasoby własne oraz outsourcing. Umiejętność analizy mocnych i słabych stron organizacji oraz adaptacji jej wyników do osiągnięcia celów. Świadome i konsekwentne realizowanie rozwoju osobistego i środowiska pracy dzięki łączeniu osobistej pasji z działalnością zawodową.