2008.11.17

Aula na pierwszą polską edycję Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

Aulę 28 zorganizowaliśmy we współpracy z Krajowym Funduszem Kapitałowym i Giełdą Papierów Wartościowych, w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Skierowana była do funduszy inwestycyjnych i przedsiębiorców. Gościem specjalnym był profesor Hermann Simon, który opowiedział o strategiach małych i średnich przedsiębiorstw, które opanowały 70–90% rynku.

Profesor Simon to światowej klasy specjalista, który zyskał sławę publikując ponad 30 książek o zarządzaniu cenami i strategiach małych i średnich przedsiębiorstw. Jego najbardziej znane publikacje — „Hidden Champions” oraz „Power Pricing” — ukazały się w 16 językach (w tym w polskim). Menedżerowie niemieckiego obszaru językowego wybrali go drugim, po profesorze Peterze F. Druckerze, najbardziej wpływowym myślicielem rozważającym problemy z dziedziny zarządzania.

Hermann Simon to nie tylko znany badacz, ale i przedsiębiorca. Założona przezeń firma doradcza Simon–Kucher&Partners w ciągu 22 lat działalności rozwinęła się z trzyosobowego butiku doradczego do globalnego przedsiębiorstwa z ponad 460 pracownikami w 18 biurach na trzech kontynentach.

Zgromadzonych w imieniu Auli Polskiej przywitali Igor Dzierżanowski oraz Krzysztof Kowalczyk.

Andrzej Szurek reprezentujący Dział Rozwoju NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych opowiedział o możliwościach pozyskania kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw poprzez Giełdę Papierów Wartościowych. Szczególny nacisk położył na to, że alternatywny parkiet jakim jest NewConnect, właśnie teraz jest godnym rozważenia miejscem zakupu akcji, które są mocno przecenione.

Gość specjalny Hermann Simon w bardzo sugestywny sposób przedstawił swoją opartą na wieloletnich badaniach koncepcję dotyczącą “ukrytych mistrzów” czyli firm, które działają w wąskich niszach, ale za to posiadają kompetencje do dominacji globalnej i co najważniejsze widać to w wynikach finansowych.

Profesor Simon przedstawił kilka wyróżników “ukrytych zwycięzców” oraz przykładowe wnioski jakie warto wyciągnąć z obserwacji takich firm.

Ostatnim mówcą był Piotr Gębala Prezes Zarządu Krajowego Funduszu Kapitałowego który przybliżył historię KFK oraz zamysł animacji rynku poprzez leżący fundusz inwestujący na zasadach komercyjnych w inne fundusze, ale wykorzystującym do tego celu pieniądze z budżetu państwa.

Przybyli Aulowicze i finansiści integrowali się w kuluarach przy doskonałych mołdawskich winach i poczęstunku.

Dziękujemy Markowi Dietlowi z Krajowego Funduszu Kapitałowego za koncepcję i zasadniczy wkład organizacyjny oraz catering oraz Giełdzie Papierów Wartościowych za udostępnienie miejsca na spotkanie i udział w prelekcjach.

Wszystkim przybyłym serdecznie dziękujemy za udział oraz zapraszamy na kolejne spotkania Auli Polskiej.

Druga TechAula nie miała łatwo, konkurować bowiem musiała z półfinałowym meczem Euro 2008. Pomimo tego, sala wypełniona była po brzegi, a prezentacje ciekawe.

Galeria zdjęć (autorzy: Jan Rychter i Artur Kurasiński)

Profesor Hermann Simon.

Piotr Gębala, prezes Krajowego Funduszu Kapitałowego.

Marek Dietl, Krajowy Fundusz Kapitałowy.

Andrzej Szurek, Dział New Connect, GPW

Igor Dzierżanowski, Krzysztof Kowalczyk, Aula Team

Aula