2009.03.05

Oblicza, społeczne materiały video oraz darmowy konsulting

Klimat i przebieg Auli 33 nie odbiegał od dotychczasowych.

Na uwagę zasługuje Polar Rose – serwis rozpoznający twarze (lub inne anatomiczne szczegóły) ludzi. Warto było dowiedzieć się o problemach, jakie pojawiają się przy konstruowaniu tego rodzaju koncepcji – i jak z tymi problemami sobie radzić.
Profesjonalna i bardzo interesująca prezentacja Teresy Wierzbowskiej o start-upie firmy Redefine – „ipla to unikalne na polskim rynku rozwiązanie nadające materiałom wideo społeczny charakter. Umożliwia m.in. udział w transmisji internetowej w wysokiej jakości, dostęp do obszernej bazy VOD, funkcji komunikatora i czatu.” Z powodu pojawienia się w prezentacji wielu informacji „krytycznych” Teresa poprosiła o niepublikowanie materiałów z jej wystąpienia.

Przy okazji widać, że Aulowa publiczność jest barometrem wskazującym mówcom, jakie obszary powinni rozwinąć i nad jakimi popracować. Taki grupowy, darmowy konsulting 🙂