2011.12.15

Pierwsze wyniki badania koniunktury sektora eCommerce

Ostatnia Aula Polska 2011 roku była wyjątkowa.

W jej trakcie zaprezentowane zostały wyniki pierwszej fali, pierwszego w Polsce, stałego (odbywającego się co kwartał) badania koniunktury sektora eCommerce.

Znajdź się na zdjęciu: www.events.fantag.eu/aula