2011.06.29

Trzecia Aula Roadshow

Aleksandra Marcińska-Porzuc opowiedziała o tym jak chronić swoje wynalazki, Paweł Przybyszewski opowiedział jak bronić się przed killing questions będąc wynalazcą. Na zakończenie Paweł Surgiel poruszył temat walki z powielaniem pomysłów.

Aleksandra Marcińska-Porzuc opowiedziała o tym jak chronić swoje wynalazki, Paweł Przybyszewski opowiedział jak bronić się przed killing questions będąc wynalazcą. Na zakończenie Paweł Surgiel poruszył temat walki z powielaniem pomysłów.