2011.07.12

Piąta Aula Roadshow

Ireneusz Słomka opowiedział o prawie patentowym, Paweł Przybyszewski opowiedział o tym jak uniknąć killing questions będąc wynalazcą, a na zakończenie Szymon Piekarz opowiedział o nowoczesnych rozwiązaniach marketingowych opartych o tworzony przez siebie start-up: limtel.pl

Ireneusz Słomka opowiedział o prawie patentowym, Paweł Przybyszewski opowiedział o tym jak uniknąć killing questions będąc wynalazcą, a na zakończenie Szymon Piekarz opowiedział o nowoczesnych rozwiązaniach marketingowych opartych o tworzony przez siebie start-up: limtel.pl