2008.12.16

Czwarta TechAula

Tematyka czwartej TechAuli to systemy kontroli wersji (VCS). Koncentrowaliśmy się w szczególności na rozproszonych systemach kontroli wersji i dlaczego właśnie takie są najbardziej interesujące i przydatne. Każdy z mówców przedstawił inny system kontroli wersji i przekonywał gości, że to właśnie tego systemu należy używać.