Media

Jesteśmy dumni z naszej inicjatywy i mamy dużo do powiedzenia na temat przedsiębiorczości technologicznej i aspektów jej rozwoju w Polsce i Europie. Stawiamy na działania nakierowane na konkretny efekt, a nasi goście oczekują prawdy i autentyczności, czemu dają wyraz zadając Mówcom trudne pytania.

Poniżej zamieszczamy materiały informacyjne z zestawem logotypów do użycia oraz historyczne materiały prasowe.

Materiały informacyjne:

W mediach o Auli: