Transakcja M&A – krok po kroku i bez potknięć

Ewa Szlachetka (Wierzbowski Eversheds)
 
Prezentacja obejmuje zagadnienia związane z transakcją sprzedaży spółki i wskazuje na praktyczne problemy i dostępne rozwiązania obecnie wykorzystywane przez sprzedających i kupujących.
Na początek przedstawię kwestie zwykle rozważane w trakcie przygotowania struktury transakcji, w tym konieczność dostosowania się do obecnych standardów rynkowych, jak również celowość dokonania analizy w celu wykorzystania podstawowych sposobów optymalizacji podatkowej oraz uwzględnienia źródeł finansowania.
Następnie wskażę na kluczowe elementy umowy transakcyjnej, w tym gwarancje i zapewnienia, działalność w okresie przejściowym oraz mechanizm korekty ceny.
Kolejno przejdę przez etapy transakcji, wskazując na standardy rynkowe w przygotowaniu dokumentacji, dzieląc się również doświadczeniami z negocjacji i innymi przykładami z mojej praktyki.

Wideo z tego wystąpienia