DICE+ od prototypu do Apple store w 2 lata

Michał Bąk (Game Technologies)
Patryk Strzelewicz (Mindsailors)

Droga produktu i spółki Game Technologies S.A., wyzwania, porażki i sukcesy
na przełomie 3 lat gdy od zera powstawał Polski kontroler, obecnie doceniony
przez największe światowe korporacje produkujące hardware.

Wideo z tego wystąpienia